Aktuality ve změnách zákonů:

ČSSZ (PSSZ, OSSZ) – důchodové pojištění

OSVČ je účastna důchodového pojištění:
Vyměřovacím základem OSVČ pro pojistné na důchodové pojištění za rok 2011 i 2012 je částka, kterou si určí, ne však méně než 50 % základu daně dle § 7 zákona o daních z příjmů po úpravě podle § 5 a 23 téhož zákona. Pojistné na důchodové pojištění činí 29,2 % z vyměřovacího základu.

Minimální vyměřovací základ OSVČ u hlavní činnosti je 6 285 Kč (měsíční), a minimální záloha je 1836 Kč měsíčně.

Minimální vyměřovací základ OSVČ u vedlejší činnosti je 2 514 Kč (měsíční), a minimální záloha je 735 Kč měsíčně.

Oznámení o platbě takových záloh do budoucna musí obsahovat výši jednotlivých záloh a za jaké měsíce se platí (nejdéle do konce kalendářního roku). Zálohy jsou splatné od 1. do 20. dne následujícího měsíce.

V roce 2012 je maximálním měsíčním vyměřovacím základem částka 100 548 Kč, tomuto vyměřovacímu základu odpovídá záloha na pojistné ve výši 29 361 Kč.

Od 1. 1. 2011 si OSVČ může zaplatit měsíční zálohu v různé výši podle momentálních příjmů, tzn. že si platbou zálohy na pojistné určuje měsíční vyměřovací základ.

Účast na nemocenském pojištění je u OSVČ dobrovolná.


Podmínky nároku na nemocenské

Obecné podmínky platné pro zaměstnance platí i pro OSVČ, navíc pak nemocenské náleží pokud:
Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství

Obecné podmínky platné pro zaměstnance platí i pro OSVČ a kromě toho:
Zdravotní pojištění

Výše minimální zálohy OSVČ je 1 697 Kč pro rok 2012, už od lednové platby. Posledním dnem splatnosti lednové zálohy je 8. 2. 2012.
Minimální vyměřovací základ OSVČ činí dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Pro rok 2012 je průměrná měsíční mzda 25 137 Kč . Minimální měsíční vyměřovací základ měsíční pro rok 2012 je 12 568,50 Kč. Z toho minimální měsíční záloha na pojistné je 13,5 % z vyměřovacího základu, tj. 1 697 Kč.
Zálohu ve výši 1 697 Kč musí hradit také OSVČ, které zahajují v roce 2012 samostatnou výdělečnou činnost.
Od 1. 1. 2012 činí maximální vyměřovací základ OSVČ (roční) 72násobek průměrné mzdy, tj. 1 809 864 Kč.
Maximální měsíční vyměřovací základ je 150 822 Kč a maximální záloha na pojistné je stanovena na 20 361 Kč. Tato nová maximální výše zálohy na pojistné bude pro OSVČ platná až od měsíce, ve kterém podají nebo by měly podat Přehled za rok 2011.