Cena je odvozena od počtu položek v deníku. Ceník platí pro zákazníky, kteří si nechávají zpracovávat své účetní doklady. Jinak ceny dohodou.
Výpočet ceny pro vedení evidence příjmů a výdajů
počet položek: 1 - 540,00 Kč
počet položek: 5 - 15180,00 Kč
počet položek: 16 - 25310,00 Kč
počet položek: 26 - 35425,00 Kč
počet položek: 36 - 45540,00 Kč
počet položek: 46 - 55665,00 Kč
počet položek: 56 - 75900,00 Kč
počet položek: 76 - 951140,00 Kč
počet položek: 96 - 1151350,00 Kč
počet položek: 116 - 1351630,00 Kč
počet položek: 136 - 1551910,00 Kč
dalších 20 položek280,00 Kč
vedení knihy závazků a pohledávek20 % k ceně z tabulky
vedení a účtování DPH30 % k ceně z tabulky
třídění a zakládání dokladů (1 hodina)160,00 Kč
vyplnění a tisk pokladního dokladů (1 ks)4,50 Kč
vyplnění a tisk převodních příkazů (1 ks)30,00 Kč
přiznání k dani z příjmů fyzických osob800,00 Kč
přiznání k dani z přidané hodnoty600,00 Kč
vyplnění a odevzdání přehledu zdravotní pojišťovně250,00 Kč
vyplnění a odevzdání přehledu OSSZ250,00 Kč
výpočet leasingu (1 ks)100,00 Kč
výpočet odpisu (1 ks)100,00 Kč
tisk a vazba knihy evidence do 50 listů150,00 Kč
tisk a vazba knihy evidence do 100 listů300,00 Kč
žádost o vrácení přeplatků100,00 Kč
výpocet záloh na daň z příjmů100,00 Kč
Výpočet ceny pro vedení účetnictví (podvojné)
faktura odběratelská22,00 Kč
faktura odběratelská - zahraničí75,00 Kč
faktura dodavatelská20,00 Kč
faktura dodavatelská - zahraničí75,00 Kč
pokladní doklad25,00 Kč
položka na bankovním výpisu22,00 Kč
příjemky a výdejky na skladě20,00 Kč
mzdová položka12,00 Kč
zaúčtování odpisu40,00 Kč
ostatní závazek20,00 Kč
položka interního účetního dokladu12,00 Kč
účetní závěrka (1 hod.), účetní poradenství (1 hod.)300,00 Kč
1 strana tisku - sestavy1,50 Kč
účtování DPH34% k vypočtené ceně z výše uvedených řádků
třídění a zakládání dokladů (1 hodina)160,00 Kč
přiznání k dani z přidané hodnoty600,00 Kč
přiznání k dani z příjmů právnických osob1500,00 Kč
výkazy účetní závěrky700,00 Kč
Výpočet ceny pro vedení mzdové evidence do 25 zam.
zavedení nového pracovníka50,00 Kč
výpočet mzdy a tisk výplatní pásky (1 osoba za měsíc)150,00 Kč
měsíční mzdová evidence (za všechny zaměstnance)70,00 Kč
měsíční výkazy OSSZ, VZP a jiné zdr. poj.100,00 Kč
příkaz k úhradě mezd30,00 Kč
čtvrtletní výpočet zákonného pojištění odpovědnosti org. + odesl. dopisu120,00 Kč
roční vyúčtování daně z PřFO ze závislé činnosti800,00 Kč
roční vyúčtování daně z PřFO zvl. sazba120,00 Kč
roční zápis do důchodových listů - 1 osoba100,00 Kč
roční kontrola daňového prohlášení pracovníka15,00 Kč
roční tisk mzdového listu50,00 Kč
roční vyúčtování daně zaměstnanci - po doložení všech odečitatelných pol.100,00 Kč
roční potvrzení o příjmech zaměstnance (nechce-li vyúčtování)50,00 Kč
výpočet příjmů pro sociální podporu50,00 Kč
vyplnění a tisk zápočtového listu100,00 Kč
účast na kontrole - započatá hodina280,00 Kč